labrys kopie.png

Frangokastello

Frangokastello, Φραγκοκάστελλο

Frangokastello
Asi 80 kilometrů od Chania stojí na jižním pobřeží ostrova pevnost, kterou v letech 1371 až 1374 vystavěli Benátčané, pod jejichž vlivem v té době Kréta byla. Jde tak o jednu z nejstarších benátských památek na ostrově. Měla sloužit především jako obrana proti pirátům a později proti nepohodlným krétským vzbouřencům z oblasti Chora Sfakion. Samotná pevnost není extra složitou stavbou jako třeba hrad Pernštejn :-) Má obdélníkový půdorys a v každém rohu věž. Cimbuřím na hradbách byla vybavena až v době turecké okupace. Ovšem za návštěvu stojí už jen kvůli potvrzenému pozorování duchů padlých bojovníků, ale o tom až později.

Právě zde byl v roce 1770 tureckými nájezdníky poražen Daskaloyiannis se svými lidmi. Bojovníci byli pobiti, Daskaloyiannise odvezli do Heraklionu a zaživa ho stáhli z kůže.

Roku 1828 se během bojů o nezávislost nad Tureckem uchýlil do pevnosti vůdce odporu Hatzi Mihalis Dalianis. Turecký velitel Mustafabey a jeho 8000 mužů obléhalo Frangokastello sedm dní. Při bitvě 17. května 1828 bylo nakonec zabito 800 tureckých vojáků a 385 povstalců včetně samotného Dalianise. Ti byli zakopáni do písku pod hradbami a v den výročí bitvy se tu zjevují jejich přízraky. Bububu! Jev je známý pod názvem Drosoulites, a dokonce byl několikrát zdokumentován. Jedno z mnoha pozorování proběhlo roku 1890, kdy tudy táhla turecká armáda. Vojáci se duchů polekali a utekli. Drosoulites se nezjevují každý rok,musí k tomu být příhodné klimatické podmínky, dá se tedy tušit co za těmi duchařskými příhodami je.

A ještě jedna veselá historka se k hradu váže. Když ho Benátčané stavěli, dorazilo každou noc z vesnice několik mužů, kteří zřejmě nesdíleli stejné nadšení pro tuto stavbu a pečlivě pobořili to, co daný den vyrostlo. Nakonec si na ně počíhali vojáci, pochytali je a za odměnu pověsili. Benátčané hrad pojmenovali po svatém Nikitovi, ale místním se název nejspíš nelíbil a říkali mu hrad "katolických cizinců", nebo také hrad "Franků" a Benátčané si na to prostě museli zvyknout. Od té doby tedy Frangokastelo. 

Pláž ve Frangokastello
Pláž ve Frangokastello A tady ještě jednou hrad z dálky.

Až si pevnost prohlédnete a nafotíte, můžete se kousek pod ní vyvalit na pláž s bílým pískem a na východ od pevnosti je další krásné místo na koupání - pláž Orthi s pásem strmých písečných dun. Věřící jistě ocení návštěvu kostela Agios Nikítas, který stojí v místech původní baziliky ze které zbyly jen fragmenty mozaikové podlahy.

joomla template
template joomla