zeus kopie.png

Daskaloyiannis

Ioannis Vlachos Daskalakis nebo jen Daskaloyiannis
*1722 až 1730 Anopolis, Kréta +17. červen 1770 Heraklion, Kréta

DaskaloyiannisDaskaloyiannis se narodil do bohaté rodiny majitele lodí. Studoval v Itálii a jako dospělý chtěl pokračovat ve stopách svého otce jako vlastník lodí trávící mnoho času v zahraničí. V cizích zemích poznával ideály svobody. Jako mnoho jiných Kréťanů v té době, i on, ovlivněn těmito ideály, stále pomýšlel jak účině utnout nadvládu Turků.

Psal se rok 1770 a tou dobou mířil do středomoří ruský šlechtic a vojevůdce Alexej Orlov Grigoryevich s úkolem pobít Turky a dobít řecké souostroví. Daskaloyiannis byl přesvědčený o tom, že hodina osvobození Kréťanů udeřila. Orlov už před připlutím přesvědčoval Řeky, aby se proti osmanské nadvládě vzbouřili a přislíbil podporu.

5. března 1770 vypukly boje. Na 500 mužů z Anapolis, hnáno vidivnou podpory Orlova bojovalo v tomhle předem prohraném povstání. Orlov ale nepřijel a Kréťané byli ponecháni svému osudu. Daskaloyiannis bojující se svými muži u průsmyku Nimbros pak už jen oddaloval nevyhnutelné. Na 300 mužů bylo pobito, zbytek utekl a Anapolis bylo srovnáno se zemí. Na poslední odpor se Kréťané zmohli u soutěsky Aradena, ale i tady byli poraženi.

Definitivně to Daskaloyiannis vzdal po tom, co mu turecká strana slíbila ušetření jeho života a ponechání zbraní jeho lidu výměnou za nemalý poplatek. Samozřejmě ani jedno se nekonalo.
Daskaloyiannis byl uvězněn a 17. června na náměstí v Heraklionu pro výstrahu popraven stažením z kůže zaživa.

Jeho revluce nebyla ani prvním ani posledním nevydařeným tažením proti Turkům, bylo ale určitě tím největším povstáním Krétského lidu. Díky tomu se Daskaloyiannis stal nejznámějším krétským revolucionářem. Jeho jméno nese mezinárodní leiště v Chania a pomník byste našli ve vesnici Kámbos nedaleko bývalé Anopolis.

Daskaloyiannis Daskaloyiannis - pomník
Rytina zobrazující
Daskaloyiannise
A jeho pomník ve vesnici Kámbos
joomla template
template joomla