Gortys

Gortis, Gortyna, Cortina, Γορτυς
Gortys bylo obrovské římské město, velký rival Knossu. Později se stalo hlavním městem římské provincie Creta a Lybie. V dobách svého největšího rozmachu to prý bylo z jednoho konce na druhý deset kilomtrů a bydlelo tady na 300 tisíc obyvatel.

Gortys - kostel svatého Tita vypadá mohutně Gortys - z kostela svatého Tita zbyla jen zadní zeď
Kostel svatého Tita vypadá mohutně... ...je to ale jen zadní zeď

Když Římská říše padla zůstal Gortys dál poměrně významným centrem říše Východořímské - Byzantské. Až Arabové kolem roku 824 totálně srovnali Gortys se zemí a ten následně zanikl.

Gortys leží v nížině Messara nedaleko města Mires. Turista neznalý dnes může po zaplacení vstupného nalézt a prohlížet jeden z nejstarších stojících byzantských chrámů Agios Titos z 6. stol. př.n.l. Možná se budete cítit podvedeni, protože (ač se to zpočátku nezdá) z kostela stojí jen jedna stěna. Ze základů je ale patrné, že chrám byl poměrně velký.

Odeon v Gortysu - koncertní sál, kde před více než dvěma tisíci lety vystupovali tehdejší umělci Zákoník z Gortysu dělil obyvatele do tříd a určoval tresty, které jsou poměrně mírné
Gortys - Odeon. Místo kde před více než
tisíci léty vystupovali tehdejší umělci
Gortys - zákoník dórských osadníků, dělil
obyvatele do tříd a určoval tresty

Dále jsou v placené části k vidění zbytky římského Odeonu, což byl koncetrní sál. V jedné z jeho částí narazíte také na kamenné bloky do kterých je vytesán Zákoník dorských osadníků (Zákoník z Gortysu). Obsahuje trestní i občanské právo a pochází někdy z roku 500 př.n.l.

Za Odeonem vede také cesta k velkému platanu, kam unesl Zeus krásnou Európu (více viz mytologie). Co se týče stromů všude v okolí narazíte na olivovníky, které jsou zajímavé věkem. Některým je víc než tisíc let. K vidění je dále i několik soch, tu chybí ruka, tu zase hlava a někde pro jistotu všechno :-) ale díla jsou to věru parádní.

Tisíciletých olivovníků je v okolí města Gortys mnoho Olivovník obrůstající starý sloup
Tisícileté olivovníky... ...obrůstající ještě staší sloupy

Tolik ta placená část pro turisty neznalé. Turista znalý a hlavně pozorný si všimne, že všude po okolí jsou rozvaliny zídek a sem tam se v trávě objeví také opracovaný kámen. Pokud se od oploceného areálu vydáte (pěšky) na druhou stranu silnice směrem od Miresu (na východ) narazíte postupně na další ruiny města Gortys.

Gortys - ruiny divadla Gortys - jedna z tehdejších městských ulic
To co zbylo z divadla Tohle možná byla rušná třída

Po několika desítkách metrů se ze země začně vynořovat kamenná cesta lemovaná bortící se balustrádou, která Vás dovede k dalším ruinám gigantického města Gortys, které leží asi tři metry pod vámi. Nad zem vykukují jen nejvyšší zdi starých domů. Když se vydáte ještě dál, dojdete k oplocené části, kde probíhají archeologické výzkumy a tam uvidíte zkázu města Gortys na vlastní oči...rozvaliny divadla, povalené sloupy, stadion, svatyně, sochy a další a další stavby. Nedaleko narazíte na římské lázně s mozaikovými bazény a postupně si ze střípků začnete skládat celé město. Vše po čem tu chodíte jsou střepy keramiky, části mozaik a alabastrových obložení a cihel starých domů, stačí se jen zastavit a pořádně se podívat.

Gortys - mnoho staveb popadalo, některé sloupy ale stojí tisíce let bez hnutí Římská silnice vedoucí do města Gortys
Gortýnské praetorium Římská silnice lemovaná loubením

Každá z těch "věcí" má neskutečně dlouhou historii a určitě i hodnotu. U nás by byly všechny posbírány a vystaveny pod neprůstřelným sklem, tady si jen tak leží v trávě na obrovské ploše.

Asi málokterý průvodce, nebo cedule vás sem navede, právě proto, že tu rostou již zmiňované vzácné tisícileté olivovníky a kvůli nim také probíhají vykopávkové akce jen pozvolna. Každopádně až jednou za desítky let archeologové odkryjí celý Gortys, bude na co koukat!

Dnes není jiné možnosti než nahlížet přes plot a v horku se plahočit olivovým hájem a objevovat další a další zbytky obrovského města Gortys.

Pod těmi zelenými hadry jsou mramorové sloupy. Musela to být skvostná stavba A tady jedna mozaika na kterou také vesele prší a svítí slunce a prší a.....
Pod těmi zelenými hadry jsou mramorové
sloupy. Musela to být skvostná stavba
A tady jedna mozaika na kterou také
vesele prší a svítí slunce a prší a.....
joomla template
template joomla